Portal o sprzedaży i marketingu B2B

ChatGPT, opracowany przez OpenAI, to sztuczna inteligencja (AI), która nie tylko potrafi komunikować się z użytkownikiem w naturalnym języku, ale również posiada dostęp do funkcji przeglądarki internetowej. Ta unikalna cecha umożliwia ChatGPT przeszukiwanie internetu w celu uzyskania najnowszych informacji i danych, które nie były dostępne w momencie ostatniego treningu modelu. W tym artykule omówimy, jak małe firmy mogą wykorzystać tę funkcję w celu poprawy efektywności i produktywności.

Zrozumienie działania funkcji wyszukiwania w ChatGPT

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji wyszukiwania w ChatGPT, ważne jest zrozumienie, jak ona działa. Ta funkcja pozwala ChatGPT na korzystanie z narzędzi przeglądarki internetowej do przeszukiwania sieci, otwierania stron internetowych, przechowywania istotnych informacji, powrotu do poprzedniej strony lub przewijania strony.

Na przykład, jeśli użytkownik poprosi ChatGPT o najnowsze informacje na dany temat, ChatGPT może użyć funkcji search(query: str, recency_days: int), aby wyszukać najnowsze informacje z ostatnich recency_days dni. Z kolei, jeśli użytkownik prosi o informacje z konkretnej strony internetowej, ChatGPT może użyć funkcji open_url(url: str), aby otworzyć tę stronę.

Wykorzystanie funkcji wyszukiwania w badaniach rynkowych

Funkcja wyszukiwania w ChatGPT może być niezwykle przydatna w badaniach rynkowych. Na przykład, może ona pomóc w śledzeniu najnowszych trendów w branży, monitorowaniu konkurencji lub szukaniu potencjalnych klientów.

W przypadku śledzenia trendów ChatGPT może korzystać z funkcji search() do przeglądania najnowszych artykułów, postów na blogach lub innych źródeł informacji. Gdy firma chce monitorować konkurencję, może poprosić ChatGPT o otwarcie stron internetowych konkurencji i przeczytanie najnowszych informacji o nich.

Wykorzystanie funkcji wyszukiwania do poprawy obsługi klienta

ChatGPT z funkcją wyszukiwania może również poprawić obsługę klienta. Na przykład, może pomóc w szybkim uzyskiwaniu informacji na temat produktów lub usług firmy, które są niezbędne do obsługi z

apytań klientów. ChatGPT może również korzystać z funkcji search() do szukania najnowszych informacji na temat produktów lub usług, co pozwoli na szybsze i bardziej dokładne odpowiadanie na pytania klientów.

Jednym z potencjalnych zastosowań jest użycie ChatGPT jako pierwszej linii wsparcia dla klientów. Na przykład, klient może zadać pytanie o szczegóły techniczne produktu. ChatGPT może następnie przeszukać stronę produktu lub dokumentację techniczną, aby znaleźć odpowiedź.

Wykorzystanie funkcji wyszukiwania do analizy danych

Kolejnym zastosowaniem funkcji wyszukiwania w ChatGPT jest analiza danych. AI może na przykład przeglądać i analizować duże ilości danych z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, blogi, fora dyskusyjne, artykuły naukowe, itp.

Załóżmy, że firma chce przeprowadzić analizę sentymentu na temat jej produktu w mediach społecznościowych. Można poprosić ChatGPT o przeszukanie mediów społecznościowych w poszukiwaniu wzmianek o produkcie, a następnie przeprowadzić analizę sentymentu na podstawie zebranych danych.

Podsumowanie

Funkcja wyszukiwania w ChatGPT oferuje wiele możliwości dla małych firm. Od przeprowadzania badań rynkowych, poprzez poprawę obsługi klienta, po analizę danych – możliwości są niemal nieograniczone. Najważniejsze, to zrozumieć, jak działa ta funkcja i jak ją skutecznie wykorzystać. Z pewnością jest to narzędzie, które może przyczynić się do poprawy efektywności i produktywności każdej małej firmy.